Bap Komisyonu

            

Ünvanı/Adı Soyadı

 Pozisyon 

Görevi

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ   

  BAŞKAN  

Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi  Hüseyin ERDAL

  ÜYE

Koordinatör

Prof. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK

  ÜYE

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU

  ÜYE

İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aybala ÇAYIR

  ÜYE

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Güler DURU AŞİRET 

  ÜYE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  

Doç. Dr. Zeki ARAS

  ÜYE

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İsmail BAYRAKLI

  ÜYE

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hüsnü BİLİR

  ÜYE

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

  

 

 

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__