Değerli Bilim İnsanı,
  

Üniversitemiz Özel Kalem ödeneği altında yer alan projelerle ilgili harcamaların yürütüldüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin bütçe harcamalarındaki sekretaryayı da gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde yürütülen projelerin harcamalarının takibi yanında üniversitemiz kaynaklı projelerin gelişme ve sonuç raporlarını BAP komisyonuna sunmak ve tüm yazışmaları düzenlemekle de görevlidir.

Birimimiz, öğretim üyelerinin projelerinde kullanmak üzere talep ettikleri sarf malzeme, makine-teçhizat, donanım, hizmet alımları, bilimsel kitap gibi ihtiyaçlarının alımları, yolluk ve yevmiye ödemelerini gerçekleştirmektedir. Bu görevi yerine getirirken bilimsel makale üretilmesinin, ürün geliştirilmesinin, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen sempozyumlara katılımın ve bilimsel işbirliği yapılmasının ülkemiz ve üniversitemizin bilimsel yetkinliğine katkısının büyük olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 1 Koordinatör 1 Şube Müdürü 2 İdari personel olarak sınırlı sayıdaki elemanlarımız mevzuata uygun bir şekilde etkin ve verimli çalışmak için gayret sarf etmektedir.

DİLEK, İSTEK VEYA ÖNERİNİZ

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__