Genel Duyuru Detay
Avans Kapatma (Mahsubu) Nasıl Yapılır Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 25-06-2018 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 18-06-2015 Ekleyen Bap Yetkilisi Hafize YILDIZ
Duyuru Detayı

AVANS KAPATMA (MAHSUP) NASIL YAPILIR?

 

Avans talebi bulunan proje yürütücüleri, tıpkı avans talebi işlemlerinde izlediği yöntemle mahsup işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirirler.

Proje yürütücüleri almış oldukları avansı harcadıklarına dair kanıtlayıcı bütün belgeleri ( fatura) eklemek zorundadırlar.  

Almış oldukları avans da para artığı olan proje yürütücüleri BAP Koordinatörlüğünün TR 82 0001 0000 2648 2391 34–5068 no.lu IBAN num. Proje Numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.

Alınan çıktılar proje yürütücüsü tarafından doldurularak ASÜBAP Ofisine imzalı ve eki belgeleriyle birlikte teslim edilir.

Özel firmalardan yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanmaktadır. Bununla ilgili olarak firmalardan fatura alınmadan önce, BAP biriminden bilgi alınması gerekmektedir. (117 seri nolu katma değer vergisi genel tebliği)

NOT: Alınan avansın mahsubunu zamanında yapmayan (Avanslarda 2 ay, kredilerde 3 ay)harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK DOSYALAR:
  1. Avans Mahsubu.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__