Genel Duyuru Detay
Avans Talebi Nasıl Yapılır Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 25-06-2018 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 18-06-2015 Ekleyen Bap Yetkilisi Hafize YILDIZ
Duyuru Detayı

AVANS TALEBİ NASIL YAPILIR?

        Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce yürütülen BAP projeleri kapsamında harcama yetkilisi mutemetlerine projelerle ilgili gerçekleştirecekleri hizmet alımları için bir seferde en fazla 6.900 TL (2015 Mali Yılı) AVANS ödemesi yapılacaktır. Avans İşlemleri şu şekilde gerçekleştirilebilir:

 

1. Adım: Proje Yürütücüsü, kendisine özel şifresiyle (otomasyon ve proje başvurusu esnasında sisteme girişte kullandığı parola)  sisteme giriş yapar. 

2. Adım: Proje Yürütücüsü, modülde yer alan "Taleplerim" kısmına girer.

3. Adım: Taleplerim kısmı; proje yürütücüsünün tüm taleplerini yapabileceği ve taleplerini takip edebildiği alandır. Yürütücü bu alanda "Diğer Taleplerim" butonuyla avans talebini yapar.

4. Adım: "Talebi Gönder" butonuna basılarak talebin sistem tarafından ASÜBAP Ofisine gönderilmesi sağlanır.

5. Adım: Talebi gönder işleminden sonra sistem tekrar "taleplerim" kısmına gelir. Burada  yapılan talebe ilişkin listeden "İşlemler" bölümüne gelinerek "Talep Dilekçesi" butonu yardımıyla ilgili talebin dilekçesi sistemden yazdırılır.

6. Adım: Yazdırılan dilekçe yürütücü tarafından imzalanır ve ASÜBAP Ofisine teslim edilir.

NOT: İmzalı dilekçeler ASÜBAP Ofisine teslim edilmedikçe İŞLEMLER başlatılmayacaktır.

Alınan avansın mahsubunu zamanında yapmayan (Avanslarda 1 ay) harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

 

 


EK DOSYALAR:
  1. Avans Talebi.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__