Bap Komisyonu

Ünvanı/Adı Soyadı
Pozisyon 
Görevi
Prof. Dr. H. Murat YILMAZ
  BAŞKAN  
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fatih ALGI
  ÜYE
Koordinatör
Prof. Dr. Engin DELİGÖZ    
  ÜYE
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ
  ÜYE
İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ
  ÜYE
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mustafa IŞIK
  ÜYE
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Süleyman TARMAN
  ÜYE
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi  
Prof.Dr. Hikmet ÜN
  ÜYE
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Namık ÖZKAN
  ÜYE
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğrt. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU
  ÜYE
İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğrt. Üyesi Güler DURU AŞİRET 
  ÜYE
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__