Bap Komisyonu

Ünvanı/Adı Soyadı

Pozisyon 

Görevi

Prof. Dr. H. Murat YILMAZ

  BAŞKAN  

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

  ÜYE

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fatih ALGI   

  ÜYE

Koordinatör

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

  ÜYE

İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayfer MENTEŞ

  ÜYE

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa IŞIK

  ÜYE

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Süleyman TARMAN

  ÜYE

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi  

Prof. Dr. Hikmet ÜN

  ÜYE

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Namık ÖZKAN

  ÜYE

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğrt. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU

  ÜYE

İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğrt. Üyesi Güler DURU AŞİRET 

  ÜYE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__