Bap Komisyonu
Ünvanı/Adı Soyadı Pozisyon  Görevi
Prof. Dr. H. Murat YILMAZ   BAŞKAN   Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat KAYA    ÜYE Koordinatör
Prof. Dr. Engin DELİGÖZ       ÜYE Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU              ÜYE İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ   ÜYE İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ   ÜYE Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mustafa IŞIK   ÜYE Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Süleyman TARMAN   ÜYE Eğitimi Fakültesi Öğretim Üyesi  
Yrd.Doç.Dr.Güler DURU AŞİRET    ÜYE Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  
Doç.Dr. Hikmet ÜN   ÜYE Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi